https://www.iapac.to fake tag heuer
KOMORNA SUŠARA tipa EAC u verzijama EAC:
T60-40 T120-80 T180-120 T240-160
Komorna sušara tipa EAC razvijena je u suradnji sa talijanskom tvrtkom Italpast i institutom za razvoj tehnologija sušenja iz Bologne, sa ciljem bitnih poboljšavanja postojećih poznatih tehničkih i tehnoloških rješenja sušenja u svijetu.

Energenti za sušenje mogu biti: električna energija, plin, lož ulje, peleti i dr.

Komorne sušare ovog tipa namijenjene su sušenju kroz cijelu godinu i to 24 sata na dan različitih, a posebno delikatnih proizvoda poput: standardnih i specijalnih tjestenina, voća, povrća, gljiva, te ljekovitog bilja, posebno šumskih plodova, te drugih rastresitih proizvoda u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Ova sušara namijenjena je sušenju roba koje zahtijevaju precizne tehnološke režime sušenja, kako bi proizvodi – predmeti sušenja bili u fizičkom, kemijskom i organoleptičkom smislu maksimalno očuvani, a da se paralelno ostvari ekonomsko-prostorni efekt tj. minimalna potrošnja energije, vremena i prostora za sušenje određene količinske proizvoda, uz što širu mogućnost primjene sušare uvažavajući maksimalnu zaštitu radnog i životnog ambijenta.
U cilju ostvarenja naprijed navedenih zadataka sušenja, a u odnosu na dosadašnja korištena rješenja sušenja, sušare ovog tipa imaju slijedeće prednosti i dodatne funkcije:
·Dvosmjernu naizmjeničnu ventilaciju zraka oko proizvoda, radi ravnomjernog i kraćeg procesa sušenja.
·Automatsku kontrolu i regulaciju ne samo temperature, već i vlage od 0 – 100%, te rada ventilatora u oba smjera i programiranje pauza tj. periodičnih stabilizacija proizvoda tijekom procesa sušenja.
·Automatski programirano i motorizirano izbacivanje vlažnog zraka iz sušare i radnog prostora te kontrolirano i motorizirano te svrsishodno pozicionirano ubacivanje svježeg zraka u sušaru.
·Rad na niskom podtlaku, radi uštede vremena i energije sušenja te smanjenja termičke osjetljivosti i oštetljivosti pojedinih proizvoda.
·Indirektno grijanje zraka u sušari - što omogućava tretman proizvoda uvijek čistim zrakom /a ne zrakom zagrijanim preko plinskih plamenika/ što omogućava univerzalnu primjenu sušara na gotovo sve proizvode.
·Automatski završetak procesa sušenja pri određenoj vlazi u proizvodu – predmetu sušenja.
·Kontrolirana distribucija zraka u sušari bez potrebe prebacivanja i miješanja ramica tijekom sušenja
·Kontrolirana distribucija zraka kroz ramice zahvaljujući novom funkcionalnom sistemu slaganja ramica
·PLC za regulaciju procesa sušenja sa mogućnosti programiranja 6 faza i memoriranje više receptura.
·Alternativno zagrijavanje zraka električnom energijom ili toplovodnim sustavom
·Suvremeni industrijski dizajn sušare i unutarnjih komponenti
OPIS RADA
Proizvod za sušenje prethodno postavljamo na ramice dimenzija 120 x 60 cm u sloju od 3-4 cm. Ramice su specijalne izvedbe takve koja omogućava da se jedna ramica čvrsto postavlja u/na drugu ramica, na način da kompletno strujanje zraka isključivo mora ići kroz ramice i preko proizvoda, a ne djelomično oko ramica. Ramice u broju od 32 (36) kom. složene su jedna na drugu, a sve zajedno na mobilno postolje kolica, te se kao takve unose u sušaru. U ovisnosti od kapaciteta, u sušare je standardno moguće smjestiti 2 – 8 kolica sa ramicama. Proces sušenja je programiran i apsolutno kontroliran, na način da prema svakom proizvodu uz asistenciju tehnološke struke prethodno isprogramira na PLC-u željeni režim sušenja. Režim sušenja pretpostavlja proces sušenja podijeljen u više vremenskih faza sušenja. Za svaku fazu sušenja određuju se slijedeći parametri:
·Vrijeme trajanja pojedine faze
·Temperatura u pojedinoj fazi
·Relativna vlaga u pojedinoj fazi
·Vrijeme rada ventilatora u jednom smjeru
·Vrijeme rada ventilatora u drugom (kontra) smjeru
·Vrijeme pauze ventilacije tj. stabilizacije proizvoda
PLC – programirani sustav putem grijača, reverzibilnih ventilatora, motoriziranih elemenata za izbacivanje vlažnog zraka i motoriziranih elemenata za ubacivanje svježeg zraka, te konstrukcije zračnih usmjerivača, konstrukcije ramica, specijalne konstrukcije pozicija za izbacivanje i ubacivanje zraka uz optimalnu jačinu ventilacije i pauza, ova sušara striktno provodi i kontrolira programirani režim sušenja. Svi programirani i trenutni parametri sušenja u sušari nalaze se na display-u upravljačke kutije. Originalnost ove sušare je i završetak procesa sušenja koji nije vremenski određen već tehnološki – na način da kada su ostvareni određeni parametri u sušari /kada je roba suha/ sušara se automatski zaustavlja. Ove parametre također je moguće programirati.
Ostale tehničko tehnološke podloge dajemo prema direktnom upitu.

Asortiman sušara pogledajte ovdje: http://www.tehnotrade.eu/susarePovratak

Newsletter

Kontakt

ITALPAK d.o.o.

Puškinova 13

21000 Novi Sad

telefon: +381 (0)21 542 429

telefax: +381 (0)21 542 429

e-mail: italpak@eunet.rs


gogoanime